Med ett fågelperspektiv kommer man långt!

Med ett fågelperspektiv på Världen!

En vacker bild!!

Jag låter denna vacka bild symbolisera min första post. Jag försöker se saker från ett fågelperspektiv, vilket innebär att jag försöker se helheten av saker. På det sättet får man en mycket bättre förståelse för händelser, skeenden i livet. Det gäller både på jobbet och privat, ett problem blir oftast mindre om man försöker sätta det i ett större sammanhang. Det är sällan någnting egentligen är så viktigt eller allvarligt att det egentligen är någon större fara.

Så, det var lite hur jag tänker, eller rättare sagt, vad jag menar med mitt uttryck om fågelperspektiv. Jag kommer att skriva om lite allt möjligt här på siten! Ha det bra tills vi hörs igen!